Ez a kérdés sokakat foglalkoztat. A nem gyárilag Xenon izzóval szerelt gépkocsikon, csak akkor használhatunk Xenon izzót, amennyiben a gépjármű rendelkezik a Xenon izzók beépítésének két fő követelményével.

Ezek, a fényszórómosó berendezés és az automatikus magasságállítás.

Amennyiben gépkocsink a fenti két berendezéssel nem rendelkezik, nem használhatunk Xenon izzót!

Továbbiakban megemlítjük azokat az előírásokat melyek betartása kötelező azért, hogy elkerülhetők legyenek az átalakítások okozta veszélyek.

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet (MR) előírása tartalmazza:

„37. §
(4) A világító és a fényjelző berendezésekben csak a berendezés típusára előírt műszaki jellemzőkkel rendelkező izzólámpát szabad használni.

Az előírásból következően a HCR, HC, HR, stb. jelzésű fényszórókban csak halogén izzók (H1, H3, H4, H7, stb.) használhatók, mivel e fényszórók csak a típusra előírt izzókkal képesek maradéktalanul teljesíteni a megvilágításra vonatkozó követelményeket.

„38. §
(3) A járművek jóváhagyásra kötelezett aszimmetrikus tompított fényszóróiban és távolsági fényszóróiban csak jóváhagyási jellel ellátott izzólámpát szabad alkalmazni.”

E bekezdéshez említendő, hogy az MR. alábbiakban kivonatosan idézett 1. és 2. számú mellékletei meghatározzák a fényszórókra és az izzólámpákra vonatkozó jóváhagyási kötelezettségeket és a műszaki követelményeket.

„1. számú melléklet

1. A járművek meghatározott tulajdonságainak, valamint az alkatrészeknek, az önálló műszaki egységeknek, a pótalkatrészeknek és a tartozékoknak meg kell felelniük:

- a Magyar Köztársaság által elfogadott ENSZ-EGB előírásokban foglalt jóváhagyási
követelményeknek az e melléklet táblázataiban (a továbbiakban: táblázat) foglaltak szerint.”

„2. számú melléklet
Az Magyar Köztársaság által elfogadott ENSZ-EGB előírások

45. Fényszórótisztító
48. Gépjárművek világító és fényjelző berendezéseinek beépítése (kivéve a
motorkerékpárokat)
98. Gázkisülésű izzólámpás fényszórók
99. Gázkisülésű izzólámpa

A 45., 48. és 98. ENSZ-EGB előírások tartalmazzák az automatikus magasság állítás és az automatikus fényszórómosás kötelezettségét.

Fentiek alapján a xenon fényszórónak, a xenon izzónak, továbbá a járműnek magának is meg kell felelnie a vonatkozó előírásokban foglalt jóváhagyási kötelezettségeknek, műszaki követelményeknek.

A „xenon szettek” – ben lévő izzók műszaki jellemzői nem egyezőek az eredeti halogén izzók műszaki jellemzőivel, nem rendelkeznek az ENSZ-EGB 99. Előírás szerinti jóváhagyással, továbbá utólagos beépítésük az MR.-ben foglalt jogszabályi előírásoknak sem felel meg, ezért a beépítésük szabálytalan.

A jóváhagyás kapcsán tudnivaló, hogy az átalakító készletek dobozain esetleg feltüntetett jóváhagyó jelek (egy körben pl.: E4, E13, stb.) a teljes garnitúrának az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó ENSZ-EGB 10 sz. Előírása szerinti megfelelőséget tanúsítja.
Mivel ez a jóváhagyás nem azonos a xenon izzók esetében kötelező ENSZ-EGB 99. sz. Előírása szerinti jóváhagyással ezért az izzó nem tekinthető jóváhagyottnak,
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, vonatkozó előírása alapján egyedi kérelemre sem engedélyezhető a fényszórók átalakítása:

„16. §
(6)…Nem engedélyezhető a jármű olyan átalakítása, amely az MR. Függelékeinek
Mellékleteiben meghatározott valamely közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi
követelmény tekintetében a jármű gyárilag kialakított jellemzőinek romlását eredményezi.”

Az automatikus magasság állítás hiánya miatt az átalakított fényszórók vakíthatják a
szembejövőket, ami közlekedés biztonsági szempontból rendkívül balesetveszélyes. Emiatt a szóban forgó átalakítás tiltott.

A műszaki megvizsgálások és a közúti ellenőrzések alkalmával a megfelelő szankció
alkalmazásával (soron kívüli műszaki vizsgára történő berendelés, alkalmatlan minősítés) a Nemzeti Közlekedési Hatóság kifogásolja az említett átalakítást.

Végezetül megemlítendő a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) előírása:

„3. §
(1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles
c) úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat
közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.”

Az utólagosan beszerelt, xenon izzós fényszóróval történő közlekedés a személy- és
vagyonbiztonságot veszélyezteti, másokat a közlekedésükben indokolatlanul akadályoz, és zavar.

Utólagosan beszerelt, xenon izzós fényszóróval rendelkező jármű közúti balesete esetén a körülménynek kivizsgálását követően felmerülhet a teljes felelősség, vagy a felelősség megosztásának kérdése.