Magánszemély esetén

 • Forgalmi engedély
 • Kötelező biztosításról szóló igazolás (csekkszelvény)
 • Környezetvédelmi igazolólap (zöldkártya)
 • Személyi igazolvány - vagy két tanú aláírásával hitelesített meghatalmazás, ha nem a tulajdonos vagy az üzembentartó hozza a járművet
 • Törzskönyv (ennek hiányát jelezni kell a vizsgára való bejelentkezéskor)
  • Gázüzem esetén: gáztartály megfelelőségi és gázbiztonsági tanúsítvány
  • Új vontatás esetén: vonóhorog műbizonylat
 

Céges járművek esetén:

 • Forgalmi engedély
 • Kötelező biztosításról szóló igazolás (csekkszelvény)
 • Környezetvédelmi igazolólap (zöldkártya)
 • Aláírási címpéldány (másolat)
 • Cégkivonat (cégbejegyzés száma, 3 hónapnál nem régebbi)
 • Meghatalmazás


A vizsgáztatáshoz szükséges okmányok:

Az okmányirodai ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Magánszemély esetén

Cég esetén